DOPRAVA ZDARMA NAD 70€
Vráť alebo vymeň tovar do 14 dní!
Odpisujeme i počas sviatkov a víkendov

Chcete tovar vrátiť, vymeniť alebo reklamovať?

 
Právo odstúpiť od zmluvy je možné do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. V takom prípade nás kontaktujte na emailovú adresu [email protected] a následným doručením tovaru na príslušnú adresu.

Spolu s tovarom nám zašlite faktúru, ktorú obdržíte na e-mail do 1-3 pracovných dní od prebratia balíka a vyplnený reklamačný formulár (nachádza sa nižšie farebne vyznačený).  Faktúru i reklamačný formulár nám môžete zaslať i prostredníctvom e-mailu.

Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. Lehota pre odstúpenie trvá 14 kalendárnych dní a začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí, napr. ak si prevezme zákazník tovar v piatok, prvý deň sa počíta sobota.

Zaväzujeme sa vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru na zákazníkom uvedený bankový účet.

Reklamácia sa z hygienických dôvodov a ochrany zdravia nevzťahuje na dámske plavky a výstuž do plaviek!

Reklamačný formulár

Ak chcete tovar vrátiť alebo vymeniť pošlite výrobok poštou doporučene na adresu:
ECOMGATE
M. R. Štefánika 30, Úľany nad Žitavou, 94103, Slovensko