Obchodné podmienky

Úvod

Vitajte na stránke Happywoman.sk. Toto sú všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú používanie tejto služby a dohodu medzi vami a spoločnosťou. Tieto všeobecné obchodné podmienky stanovujú práva a povinnosti všetkých používateľov týkajúce sa používania služby.

Váš prístup k službe a jej používanie sú podmienené prijatím a dodržiavaním týchto všeobecných obchodných podmienok. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetkých návštevníkov, používateľov a iné osoby, ktoré pristupujú k službe alebo ju používajú.

Definície

Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok:

  • „Spoločnosť“ (v tejto dohode označovaná ako „Spoločnosť“, „My“, „Nás“ alebo „Naše“) sa vzťahuje na Happywoman.sk.
  • „Služba“ sa vzťahuje na Webovú stránku.
  • „Všeobecné obchodné podmienky“ (tiež označované ako „Podmienky“) znamenajú tieto všeobecné obchodné podmienky, ktoré tvoria celú dohodu medzi vami a spoločnosťou týkajúcu sa používania služby.

Uznávanie

Prístupom k službe alebo jej používaním súhlasíte s dodržiavaním týchto všeobecných obchodných podmienok. Ak nesúhlasíte s akoukoľvek časťou týchto všeobecných obchodných podmienok, nemôžete pristupovať k službe.

Produkty a služby

Spoločnosť ponúka rôzne produkty a služby na predaj na svojej webovej stránke. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť akýkoľvek produkt z akéhokoľvek dôvodu. Ceny všetkých produktov sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Prijaťie objednávky

Všetky objednávky zadané prostredníctvom webovej stránky sú predmetom prijatia spoločnosťou. To znamená, že spoločnosť môže odmietnuť prijať alebo môže zrušiť akúkoľvek objednávku, či už bola objednávka potvrdená alebo nie, z akéhokoľvek alebo z žiadneho dôvodu a bez zodpovednosti voči vám alebo komukoľvek inému.

Platobné podmienky

Všetky informácie, ktoré poskytnete v súvislosti s nákupom alebo transakciou, musia byť presné, úplné a aktuálne. Súhlasíte s tým, že uhradíte všetky poplatky, ktoré vznikli používateľom vašej kreditnej karty, debetnej karty alebo iných platobných metód použitých v súvislosti s nákupom alebo transakciou za ceny platné v čase vzniku týchto poplatkov.

Doručenie

Spoločnosť zabezpečí odoslanie produktov vám. Prosím, skontrolujte konkrétnu stránku produktu pre špecifické možnosti doručenia. Zaplatíte všetky poplatky za poštovné a balné špecifikované počas objednávacieho procesu.

Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí

Spoločnosť ponúka 30-dňovú záručnú lehotu, čo znamená, že všetky produkty zakúpené na webovej stránke môžu byť vrátené do 30 dní od dátumu nákupu. Aby ste mohli vrátiť produkt, musí byť nevyužitý a v takom stave, v akom ste ho dostali.

Užívateľské účty

Keď si u nás vytvoríte účet, zaručujete, že informácie, ktoré nám poskytnete, sú presné, úplné a aktuálne vždy. Nepresné, neúplné alebo zastaralé informácie môžu viesť k okamžitému ukončeniu vášho účtu na službe.

Práva duševného vlastníctva

Služba a jej pôvodný obsah, funkcie a funkcionalita sú a budú výlučným vlastníctvom spoločnosti a jej licenciantov. Služba je chránená autorskými právami, ochrannými známkami a inými zákonmi Slovenska aj zahraničných krajín.

Súkromie

Prosím, prečítajte si naše Zásady ochrany osobných údajov, ktoré tiež upravujú vašu návštevu tejto stránky, aby ste pochopili naše postupy.

Odkazy na iné webové stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán, ktoré nie sú vlastnené alebo kontrolované spoločnosťou. Spoločnosť nemá kontrolu nad a nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah, politiku ochrany osobných údajov alebo postupy akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán.

Affiliate Marketing & Odkazy tretích strán

Happywoman.sk sa venuje affiliate marketingovým snahám a môže umožniť zahrnutie affiliate odkazov na niektoré naše stránky. To znamená, že môžeme získať províziu, ak/kedy kliknete alebo uskutočníte nákupy prostredníctvom affiliate odkazov.

Ako súčasť našich snáh o affiliate marketing, môžeme vám tiež predstaviť rôzny obsah, vrátane, ale nielen, videí, fotografií a komentárov (spoločne „Obsah tretích strán“). Negarantujeme presnosť, integritu, kvalitu alebo primeranosť akejkoľvek obsahu tretích strán na našom webe.

Nezodpovedáme za priame alebo nepriame straty alebo škody vzniknuté v dôsledku použitia takého obsahu tretích strán, vrátane, ale nielen, produktov, služieb a iných webových stránok. Informácie o transakciách súvisiacich s obsahom tretích strán a vašimi interakciami s takýmto obsahom tretích strán sú medzi vami a tretími stranami priamo.

Za žiadnych okolností nebude Happywoman.sk zodpovedná za žiadne tovary, služby, zdroje alebo obsah dostupný prostredníctvom takýchto obchodov alebo komunikácie tretích strán, ani za akékoľvek škody s tým súvisiace.

Prístupom na našu webovú stránku rozumiete a súhlasíte s tým, že nemáme kontrolu nad sieťami tretích strán a oslobodzujete nás od akejkoľvek a všetkých zodpovednosti, strát, nárokov na nedbanlivosť, alebo požiadaviek akejkoľvek povahy, vrátane rozumných poplatkov právnikov, súvisiacich s vaším použitím obsahu tretích strán a interakciami s entitami tretích strán.

Odporúča sa vám, aby ste si pozorne prezreli politiky a postupy tretích strán a uistili sa, že ich rozumiete, skôr než sa zapojíte do akejkoľvek transakcie. Sťažnosti, nároky, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by mali byť adresované tretím stranám.

Môžeme tiež podľa vlastného uváženia a záujmu pridať alebo odstrániť odkazy tretích strán alebo affiliate ponuky bez predchádzajúceho oznámenia. Zahrnutie odkazu alebo ponuky neznamená schválenie, schválenie alebo sponzorstvo od Happywoman.sk alebo akúkoľvek asociáciu s jeho operátormi. Odporúčame vám, aby ste si prečítali podmienky a politiky ochrany osobných údajov akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán, ktoré navštívite.

Odmietnutie záruky

Informácie, softvér, produkty a služby zahrnuté alebo dostupné prostredníctvom webovej stránky môžu obsahovať nepresnosti alebo tlačové chyby. Zmeny sú pravidelne pridávané k informáciám tu uvedeným. Happywoman.sk a/alebo jeho dodávatelia môžu kedykoľvek uskutočniť vylepšenia a/alebo zmeny na webovej stránke.

Happywoman.sk nezaručuje, že webová stránka bude nepretržite alebo bez chýb, že sa opravia chyby, alebo že stránka alebo server, ktorý ju sprístupňuje, sú voľné od vírusov alebo iných škodlivých komponentov. Happywoman.sk nezaručuje ani nerobí žiadne záväzky týkajúce sa použitia alebo výsledkov použitia materiálov na tejto stránke z hľadiska ich správnosti, presnosti, spoľahlivosti alebo inak.

Do maximálnej miery povolenej platným právom sú všetky takéto informácie, softvér, produkty, služby a súvisiace grafiky poskytované „tak, ako sú“ bez záruky alebo podmienky akejkoľvek povahy. Happywoman.sk a/alebo jeho dodávatelia týmto odmietajú všetky záruky a podmienky týkajúce sa týchto informácií, softvéru, produktov, služieb a súvisiacich grafík, vrátane všetkých predpokladaných záruk alebo podmienok predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, vlastníctva a ne-porušenia.

Ukončenie

Môžeme okamžite ukončiť alebo pozastaviť váš účet bez predchádzajúceho oznámenia alebo zodpovednosti z akéhokoľvek dôvodu, vrátane bez obmedzenia v prípade porušenia Podmienok.

Webstránka Happywoman.sk je registrovaná a spadá pod Írsku legislatívu pod spoločnosť Webjuice. 

Získajte exkluzívny obsah
Náš newsletter je nabitý darčekmi a tipmy
Naše sociálne siete

Pripojte sa k našej komunite prostredníctvom svojej obľúbenej platformy sociálnych médií

Kontaktujte nás
Chceš nám povedať príbeh? Chcete publikovať? Radi vám pomôžeme.