DOPRAVA ZDARMA NAD 70€
Zaplať svoju objednávku kartou a dostaneš ZĽAVU 7%
Vráť alebo vymeň tovar do 14 dní!

Naša webová stránka

Môžeme prihlásiť vašu IP adresu a užívateľského agenta prehliadača, aby sme pomohli diagnostikovať problémy s našimi webovými stránkami, spravovať naše webové stránky a identifikovať užívateľov pridelených ID. Vaša IP adresa sa tiež používa na zhromažďovanie širokých demografických informácií. Nepoužívame žiadne informácie, ktoré by pri osobnom používaní alebo v spojení s inými informáciami mohli osobne identifikovať vás.
Ak sa používateľ rozhodne odoslať údaje prostredníctvom jedného z našich kontaktných formulárov, alebo sa dotkne priamo prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorá sa nachádza na verejnosti, poskytnuté informácie sa automaticky odovzdajú spoločnosti Happywoman.sk. Tieto údaje budú použité, aby sme vás mohli kontaktovať vo vzťahu k vašej konkrétnej žiadosti alebo aby sme vás kontaktovali s priebežnými aktualizáciami organizácie a informáciami v prípade prihlásení do firemného newsletteru. Nebudeme zbierať žiadne osobné údaje od vás, ktoré nepotrebujeme.
Vaše údaje zachytené niektorým z našich kontaktných formulárov budú použité len na to, aby sme vás kontaktovali kvôli konkrétnemu dôvodu diskusie o vašej žiadosti o kontakt. Tieto informácie môžu byť na vašu žiadosť odstránené. Akékoľvek informácie o vás, ktoré používame na marketingové účely, sa môžu uchovávať u nás, kým nám neoznámíte, že už nemáte záujem o kontaktovanie.
Všetky osobné údaje, ktoré spracovávame, vykonávajú naši zamestnanci na M.R. Štefánika 30, 94103, Úlany nad Žitavou, Slovensko. Žiadne tretie strany nemajú prístup k vašim osobným údajom, pokiaľ zákon nevyžaduje, aby tak urobili.

Informácie o osobnej identifikácii

Osobné identifikačné informácie môžeme od používateľov zhromažďovať rôznymi spôsobmi, vrátane, ale nie výlučne, keď používatelia navštívia našu stránku, odoberajú newsletter, vyplnia formulár a v súvislosti s inými aktivitami, službami, funkciami alebo zdrojmi, ktoré sme sprístupnili na našich stránkach.
Používatelia môžu navštíviť naše stránky anonymne. Budeme zhromažďovať osobné identifikačné údaje od používateľov iba vtedy, ak nám tieto informácie dobrovoľne odošlú. Používatelia môžu vždy odmietnuť poskytovanie osobných identifikačných informácií, okrem toho, že im môžu zabrániť v účasti na určitých aktivitách týkajúcich sa webových stránok.
Pokiaľ je to možné, snažíme sa získať svoj výslovný súhlas na spracovanie týchto informácií, napríklad tým, že vás žiadame, aby ste súhlasili s používaním súborov cookies. Niekedy môžete svoj súhlas implicitne vyjadriť, napríklad ak nám pošlete správu e-mailom, na ktorú by ste mohli odôvodnene očakávať, že budeme odpovedať.
S výnimkou prípadov, keď ste súhlasili s používaním vašich informácií na konkrétny účel, nepoužívame vaše informácie žiadnym spôsobom, ktorý by vás osobne identifikoval. Môžeme ho zhromažďovať všeobecne a použiť ho na poskytovanie informácií o triede, napríklad na sledovanie výkonnosti konkrétnej stránky na našej webovej stránke.
Ak ste nám k tomu výslovne povolili, môžeme z času na čas poskytnúť vaše meno a kontaktné údaje vybraným spolupracovníkom, ktorých považujeme za poskytovateľov služieb alebo produktov, ktoré považujete za užitočné.
Pokračujeme v spracovávaní vašich informácií na tomto základe, až kým nesúhlasíte, alebo sa dá dôvodne predpokladať, že váš súhlas už neexistuje.
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že nás informujete na adrese [email protected], alebo prostredníctvom našich webových stránok. Ak tak urobíte, nebudete môcť ďalej používať náš web alebo naše služby.

Informácie o neidentifikácii

Môžeme zhromažďovať neidentifikovateľné identifikačné informácie o používateľoch vždy, keď sa s našimi stránkami stretnú. Tieto neidentifikované identifikačné informácie môžu obsahovať názov prehliadača, typ počítača a technické informácie o používateľských prostriedkoch spojenia s našimi stránkami, ako napríklad použitý operačný systém a poskytovatelia internetových služieb a iné podobné informácie.

Informácie poskytnuté za predpokladu, že budú zdieľané s treťou stranou

Naša webová stránka vám umožňuje odosielať informácie s cieľom prečítať, skopírovať, prevziať alebo použiť iné informácie. Príklady zahŕňajú:

Pri odosielaní osobných údajov je na vás, aby ste sa ubezpečili o úrovni ochrany osobnosti, ktorá by ho mohla používať. Tieto informácie konkrétne nepoužívame, iba aby sme ich mohli zobrazovať alebo zdieľať na účely podnikania. Ukladáme ich a vyhradzujeme si právo ho použiť v budúcnosti akýmkoľvek spôsobom sa rozhodneme.
Akonáhle vaše informácie vstúpia do verejnej domény, nemáme žiadnu kontrolu nad tým, čo s tým môže urobiť akákoľvek tretia strana. Za ich akcie nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Za predpokladu, že vaša žiadosť je primeraná a neexistuje žiadny právny základ pre to, aby sme si ju ponechali, potom môžeme podľa vlastného uváženia súhlasiť s vašou žiadosťou o odstránenie osobných údajov, ktoré ste odoslali.
Môžete požiadať o kontaktovanie na adrese [email protected].

Poslanie spravy, alebo kontaktnej formy

Keď nás kontaktujete alebo požiadate o cenovú ponuku, či už telefonicky, prostredníctvom našej webovej stránky alebo e-mailom, zhromažďujeme údaje, ktoré ste nám poskytli, s cieľom odpovedať na informácie, ktoré potrebujete. Vašu žiadosť a našu odpoveď zaznamenávame, aby sme zvýšili efektivitu našej firmy. Pokračujeme v identifikácii osobných údajov spojených s vašimi správami, ako je vaše meno a e-mailová adresa, aby sme mohli sledovať našu komunikáciu s vami, aby sme poskytli vysokokvalitnú službu a odpovedali na váš dotaz alebo ho vyriešili.

Súbory cookies pre webový prehliadač

Naše stránky môžu používať “cookies” na zlepšenie používateľského zážitku. Používateľský webový prehliadač umiestňuje súbory cookies na pevný disk na účely uchovávania záznamov a niekedy aj na sledovanie informácií o nich. Používatelia si môžu zvoliť nastavenie svojho webového prehliadača na odmietnutie súborov cookies alebo na upozornenie pri odosielaní súborov cookies. Ak tak urobia, všimnite si, že niektoré časti stránky nemusia fungovať správne.

Ako používame zhromaždené informácie

Happywoman.sk môžu zhromažďovať a používať osobné údaje používateľov na tieto účely: – Spúšťať propagáciu, súťaž, prieskum alebo inú funkciu lokality – Posielať používateľom informácie, ktoré súhlasili so získavaním tém, o ktorých si myslíme, že ich budú zaujímať. – posielať pravidelné e-maily. Môžeme použiť e-mailovú adresu, aby sme odpovedali na vaše otázky, alebo iné požiadavky. Ak sa používatelia rozhodnú prihlásiť do nášho mailing listu, dostanú e-maily, ktoré môžu zahŕňať firemné správy, aktualizácie alebo informácie o službách atď. Ak by sa používateľ kedykoľvek rozhodol odhlásiť z prijímania budúcich e-mailov, zahrnuli sme podrobné pokyny na odhlásenie v spodnej časti každého e-mailu, alebo užívateľ sa môže na nás obrátiť prostredníctvom našej webstránky.

Ako chránime vaše informácie

Prijímame vhodné postupy zhromažďovania, uchovávania a spracovania údajov a bezpečnostné opatrenia na ochranu proti neoprávnenému prístupu, zmene, zverejneniu alebo zničeniu vašich osobných údajov, používateľského mena, hesla, informácií o transakciách a údajov uložených na našich stránkach. Naše stránky sú v súlade s normami PCI zraniteľnosti s cieľom vytvoriť čo najbezpečnejšie prostredie pre používateľov.

Zdieľanie vašich osobných informácií

Osobné identifikačné informácie používateľov nepredávame, neobchodujeme ani neposkytujeme iným osobám. Môžeme zdieľať agregované demografické informácie, ktoré nie sú spojené s osobnými identifikačnými údajmi týkajúcimi sa návštevníkov a používateľov s našimi obchodnými partnermi, dôveryhodnými pobočkami a inzerentmi na vyššie uvedené účely.
Môžeme využívať poskytovateľov služieb tretích strán, ktorí nám pomáhajú riadiť naše podnikanie a stránky alebo spravovať činnosti v našom mene, ako napríklad posielanie newsletterov, alebo prieskumov. Na tieto obmedzené účely môžeme zdieľať vaše informácie s týmito tretími stranami za predpokladu, že ste nám dali súhlas.

Webové stránky tretích strán

Používatelia môžu nájsť na našej stránke reklamný alebo iný obsah, ktorý odkazuje na weby a služby našich partnerov, dodávateľov, inzerentov, sponzorov, licencrov a iných tretích strán. Nekontrolujeme obsah alebo odkazy, ktoré sa zobrazujú na týchto webových stránkach, a nie sú zodpovedné za postupy používané webovými stránkami prepojenými z našou webstránkou.
Okrem toho sa tieto stránky alebo služby, vrátane ich obsahu a odkazov, môžu neustále meniť. Tieto stránky a služby môžu mať vlastné zásady ochrany osobných údajov a zásady zákazníckeho servisu. Prehliadanie a interakcia na ľubovoľnej inej webovej stránke vrátane webových stránok, ktoré majú odkaz na naše stránky, podlieha vlastným podmienkam a pravidlám tejto webovej stránky.

Digitálny marketing

Z času na čas budeme používať údaje našich klientov (a naše) pre:

Získavanie údajov Popis využívania Typ osobných údajov
Facebook Poskytovanie cielenej reklamy Žiadne osobné údaje https://www.facebook.com/about/basics
Google AdWords Poskytovanie cielenej reklamy Žiadne osobné údaje http://adssettings.google.com/
Google Analytics Štatistiky a vylepšenie webu Žiadne osobné údaje, IP adresa je anonymizovaná
Kontaktný formulár Kontakt a zaslanie ponuky Meno, priezvisko, telefón, emailová adresa
Mailchimp Zasielanie noviniek / newsletter Emailová adresa
HotJar Štatistiky a vylepšenie webu Žiadne osobné údaje, IP adresa je anonymizovaná

Používanie re-marketingu

Re-marketing involves placing a cookie on your computer when you browse our website in order to be able to serve you an advert for our products or services when you visit some other website. We may use a third party to provide us with re-marketing services from time to time. If so, then if you have consented to our use of cookies, you may see advertisements for our products and services on other websites.

Re-marketing zahŕňa umiestenenie cookies do vášho počítača pri prehliadaní našich webových stránok, aby sme vám mohli ponúknuť reklamu na naše produkty alebo služby pri návšteve inej webovej stránky. Môžeme z času na čas používať tretiu stranu, aby nám poskytli služby opätovného predaja. Ak áno, ak ste súhlasili s používaním súborov cookies, môžete vidieť reklamy na naše produkty a služby na iných webových stránkach.

Prístup k vašim osobným informáciám

Kedykoľvek môžete písomne požiadať o preskúmanie alebo aktualizáciu osobne identifikovateľných informácií, ktoré o vás uchovávame. Ak chcete získať kópiu informácií, ktoré nie sú uvedené na našich webových stránkach, môžete nám zaslať žiadosť na [email protected]. Po obdržaní žiadosti vám povieme, kedy vám poskytneme tieto informácií.

Ako dlho uchovávate osobné informácie?

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, kým sú informácie potrebné na účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov a na akékoľvek dodatočné obdobie, ktoré môže byť vyžadované alebo povolené zákonom. Vo všeobecnosti sa určujú doby uchovávania údajov, ktoré berú do úvahy:

Odstránenie vašich informácií

Ak si želáte odstrániť osobné údaje z našich webových stránok, môžete nás kontaktovať cez [email protected]. Toto môže obmedziť služby, ktoré vám môžeme poskytnúť.

Overenie vašich informácií

Keď dostaneme akúkoľvek žiadosť o prístup, úpravu alebo odstránenie osobne identifikovateľných informácií, najprv vykonáme primerané kroky na overenie vašej totožnosti pred udelením prístupu alebo iným krokom. To je dôležité pre ochranu vašich informácií.

Encryption of data sent between us

Používame certifikáty SSL (Secure Sockets Layer) na overenie identity s prehliadačom a šifrovanie akýchkoľvek údajov, ktoré nám dáte. Vždy, keď sa informácie prenášajú medzi nami, môžete skontrolovať, či sa to robí pomocou protokolu SSL, a to hľadaním uzatvoreného symbolu visiacich zámkov alebo iných značiek dôvery v paneli adries alebo na paneli s nástrojmi v prehliadači.

Ako sa môžete sťažovať

Ak nie ste spokojní s našimi pravidlami ochrany osobných údajov alebo ak máte nejakú sťažnosť, mali by ste nám to povedať e-mailom. Naša adresa je [email protected]. Ak nie je spor riešený, dúfame že budete súhlasiť s tým že sa ho pokusíme vyriešiť v dobrej viere s nami v procese sprostredkovania alebo arbitráže. Ak ste akokoľvek nespokojní s tým, ako spracovávame vaše osobné informácie, máte právo podať sťažnosť na úrad komisára pre ochranu údajov.

Zmeny v týchto pravidlách ochrany osobných údajov

Happywoman.sk má možnosť kedykoľvek aktualizovať tieto pravidlá ochrany osobných údajov. Keď urobíme, aktualizujeme aktuálny dátum v dolnej časti tejto stránky. Odporúčame používateľom často kontrolovať túto stránku v prípade akýchkoľvek zmien, aby ste boli informovaní o tom, ako pomáhame pri ochrane osobných informácií, ktoré zhromažďujeme. Beriete na vedomie a súhlasíte, že je vašou povinnosťou pravidelne kontrolovať tieto pravidlá ochrany osobných údajov a uvedomiť si zmeny.

Váš súhlas s týmito podmienkami

Používaním týchto stránok vyjadrujete súhlas s týmito pravidlami. Ak s týmito pravidlami nesúhlasíte, nepoužívajte naše stránky. Vaše pokračovanie v používaní stránky po odoslaní zmien v týchto pravidlách sa považuje za súhlas týchto zmien.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto pravidiel ochrany osobných údajov, postupov tejto stránky alebo vašich vzťahov s touto stránkou, kontaktujte nás na adrese:
Webjuice
94 College View,
Ballymun,
Ireland

WooCommerce

Informácie o vás zhromažďujeme počas procesu platby v našom obchode.

Čo zhromažďujeme a uchovávame

Počas návštevy našich stránok budeme sledovať:

Keď zakúpite od nás, požiadame vás o poskytnutie informácií vrátane svojho mena, fakturačnej adresy, dodacej adresy, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, údajov o kreditnej karte / platbe a voliteľných informácií o účte, ako je používateľské meno a heslo. Tieto informácie použijeme na účely, ako napríklad:

Ak vytvoríte účet, uložíme vaše meno, adresu, e-mail a telefónne číslo, ktoré budú použité na vyplnenie pokladne pre budúce objednávky.

Všeobecne uchovávame informácie o vás tak dlho, kým potrebujeme tieto informácie na účely, na ktoré ich zhromažďujeme a používame, a od nás nie je zákonné požadovať, aby sme ich aj naďalej uchovávali. Napríklad, informácie o objednávke budeme uchovávať po dobu XXX rokov na daňové a účtovné účely. Toto zahŕňa vaše meno, e-mailovú adresu a fakturačné a dodacie adresy.

Taktiež ukladáme komentáre alebo recenzie, ak ste si želali uložiť.

Kto v našom tíme má prístup

Členovia nášho tímu majú prístup k informáciám, ktoré nám poskytnete. Napríklad administrátori aa správcovia obchodu majú prístup:

Členovia nášho tímu majú prístup k týmto informáciám, ktoré pomáhajú plniť objednávky, spracovávať refundácie a podporovať vás.

Čo zdieľame s ostatnými

Zdieľame informácie s tretími stranami, ktoré nám pomáhajú pri poskytovaní našich objednávok a ukladaní služieb vám; napríklad – Google a Facebook.

Platby

Paypal

Prijímame platby prostredníctvom služby PayPal. Pri spracovávaní platieb sa niektoré vaše údaje odošlú do služby PayPal vrátane informácií, ktoré sú potrebné na spracovanie alebo podporu platby, ako je celková suma nákupu a informácie o fakturácii.

Ďalšie podrobnosti nájdete v zásadách ochrany osobných údajov služby PayPal.

Stripe

Prijímame platby prostredníctvom služby Stripe. Pri spracovávaní platieb sa niektoré vaše údaje odošlú do služby Stripe vrátane informácií, ktoré sú potrebné na spracovanie alebo podporu platby, ako je celková suma nákupu a informácie o fakturácii.

Ďalšie podrobnosti nájdete v zásadách ochrany osobných údajov služby Stripe.

Loco Translate

Tento doplnok nezhromažďuje žiadne údaje z návštevníkov verejných webových stránok.
Administrátori a audítori môžu chcieť skontrolovať oznámenie o ochrane súkromia modulu Loco.

Really Simple SSL

Naozaj jednoduché SSL a naozaj jednoduché doplnky SSL nespracúvajú žiadne osobné identifikovateľné informácie, takže GDPR sa nevzťahuje na tieto pluginy ani na používanie týchto pluginov na vašich webových stránkach. Tu nájdete naše zásady ochrany osobných údajov.

PayPal Checkout

Používaním tohto rozšírenia môžete uchovávať osobné údaje alebo zdieľať údaje s externými službami. Získajte viac informácií o tom, ako to funguje, vrátane informácií, ktoré môžete zahrnúť do pravidiel ochrany osobných údajov.

This includes the basics of what personal data your store may be collecting, storing and sharing. Depending on what settings are enabled and which additional plugins are used, the specific information shared by your store will vary.

Obnova opusteného košíka

– Keď používateľ pridá výrobok do košíka a nedokončí nákup v určenom čase, jeho vozík bude považovaný za opustený

– Odošle sa e-mail používateľovi, ktorý opustil košík. Používateľ môže dokončiť nákup kliknutím na odkaz na nákup uvedený v e-maile

– Používateľ sa môže odhlásiť z opustených e-mailov s košíkom pomocou odkazu na odhlásenie, ktorý je uvedený v e-mailoch.

Čo zhromažďujeme a uchovávame

– ID e-mailu

Pri prihlásených používateľoch sa zaznamená ich registrovaná e-mailová adresa. Pre hostí bude číslo e-mailu zaznamenané z poľa ID e-mailu na stránke platby. Získaný e-mailový identifikátor sa použije na odosielanie opustených e-mailov s košíkami.

– Užívateľské meno a priezvisko

Pri prihlásených používateľoch sa ich meno a priezvisko získa z ich profilu. Pre hostí je ich meno a priezvisko získané z polí krstného mena a priezviska na stránke na pokladni. Získaný názov sa použije v opustených košíkoch.

– Telefónne číslo

Pre hostí je ich telefónne číslo zaznamenané z poľa telefónneho čísla na stránke platby.

– Cookies

Používame súbory cookie

– Sledujte objednávky, ktoré boli vrátené pomocou odkazu na nákup poskytnutého v opustených košíkoch.

– Zachyťte vozíky opustené hosťami

– IP Address

Zaznamenávame IP adresu hostí, aby sme rozlíšili jedného hosťa od iného používateľa

WP Optin Wheel Pro

Cookies

If you are limiting the number of times a user can play, then WP Optin Wheel uses cookies to prevent your visitors from seeing the wheel until they are allowed to see it again (depending on your wheel settings).

Ak obmedzujete počet pokusov ktorých môže používateľ točit kolesom, WP Optin Wheel používa súbory cookie, aby zabránil návštevníkom vidieť koleso dovtedy, kým ich nebude dovolené vidieť znova (v závislosti od nastavení kolesa).

Nasledujúci súbor cookie je nastavený doplnkom:

Skladovanie

Okrem používania súborov cookie môžeme tiež použiť možnosti úložiska prehliadača (sessionStorage alebo localStorage), aby zabránili ľuďom vidieť popup, ak by nemali.

Dáta ktore plugin zachytáva a prečo

WP Optin Wheel zachytáva údaje v našej databáze WordPress z dvoch dôvodov:

Nižšie uvádzame zoznam informácií, ktoré ukladáme:

Meníme aj anonymné zobrazenia a konverzie. To sa dosiahne udržaním číselného počítadla.

Kde odosielame údaje

Pri pripájaní WP Optin Wheel k tretej strane (ako je definované na karte “integrácie”), napríklad MailChimp alebo ActiveCampaign, odosielame dáta do tohto nástroja cez ich API. Tretia strana uloží tieto údaje, kým sa používateľ neodhlási alebo neodstráni.

Ak používate službu Zapier, taktiež pošleme údaje na webovú stránku spoločnosti Zapier, ktorú ste definovali.

Ak ste v nastaveniach vášho kolesa vybrali možnosť “Overiť e-maily”, WP Optin Wheel tiež pošle e-mailovú adresu prehrávača na API hosťované na studiowombat.com. API sa používa na overenie e-mailovej adresy a vráti jednoduchú hodnotu true / false. Nebudeme zaznamenávať ani ukladať žiadne údaje.

Tento dokument bol naposledy aktualizovaný 31. mája 2018.

10% Zľava
Žiadna výhra
Nabudúce
Skoro!
10% Zľava
15% Zľava
Žiadna výhra
50% Zľava
Skoro!
10% Zľava
Žiadna výhra
Zadarmo poštovné
Získajte svoju šancu získať zľavu!
Zadaj svoju e-mailovú adresu a otoč koleso. To je tvoja šanca vyhrať úžasné zľavy!
Happy Woman pravidlá:
  • Jedna hra na jedného používateľa
  • Podvodníci budú diskvalifikovaní